LED BÁT 30MM FULL COLOR IC 1903 XQD

ứng dụng:

  • thi công mặt tiền
  • Viền tòa nhà
  • viền biển quảng cáo
  • trang trí
  • thay thế hút nổi
  • karaoke
  • led bát 30mm full color XQD