Led trồng cây trong nhà M300

Ánh sáng nuôi với điều khiển từ xa, mờ, thời gian, kiểm soát nhiệt độ, cũng như các chức năng tích hợp hệ thống thông minh theo yêu cầu của khách hàng. Thông qua hệ thống này, người sử dụng có thể chọn từ một loạt các chương trình phân bố ánh sáng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các giai đoạn khác nhau của sự phát triển của thực vật.