Led thanh full color 3D IC 6803

0

LED thanh 3D 6803 chuyên dùng trang trí karaoke- bar